Recht op toegang tot dossier

Kan ik als ouder de informatie van mijn kind opvragen via MijnPantein?

Klik hier voor meer informatie over inzage in het dossier van uw kind.

Kan ik de gegevens van een (langdurig) wilsonbekwame patiënt, die ik vertegenwoordig, inzien via MijnPantein?

Nee, u heeft geen toegang tot de informatie over de betreffende patiënt via MijnPantein.

 

Als u de wettelijke vertegenwoordiger van een wilsonbekwame patiënt bent, kunt u de gegevens op USB-stick aanvragen. Een aanvraagformulier/machtigingsformulier kunt u hier downloaden of kunt u aanvragen via de afdeling Dossieruitgifte, telefoonnummer 0485-84 50 00.

Welke informatie ontvangt mijn huisarts/verwijzend specialist?

Uw huisarts of verwijzend specialist wordt op de gebruikelijke manier op de hoogte gehouden via een brief. Deze brief kunt u in MijnPantein terugvinden.

Wie mogen mijn dossier inzien?

Alleen artsen en hulpverleners die rechtstreeks bij uw behandeling zijn betrokken, mogen uw dossier inzien. En uzelf natuurlijk. In alle andere gevallen moet u hiervoor toestemming geven.

 

Op deze regel zijn enkele uitzonderingen. De financiële administratie mag een beperkt aantal gegevens gebruiken voor het opstellen van rekeningen. In sommige gevallen schrijft de wet voor dat een arts informatie móet verstrekken. Dit geldt bijvoorbeeld voor het melden van infectieziekten aan de GGD. Ook voor wetenschappelijk onderzoek, waarbij gegevens niet tot de persoon herleidbaar zijn, hoeft de arts geen toestemming te vragen.

 

Staat het antwoord op uw vraag hier niet bij? Mail dan uw vraag naar mijnpantein@pantein.nl

 

Terug naar veelgestelde vragen