Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van Pantein is eindverantwoordelijk voor het besturen van de zorggroep. Dit behelst onder andere de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de statutaire en andere doelstellingen van de zorgorganisatie, de strategie, het beleid, de daaruit voortvloeiende resultaten en kwaliteit en veiligheid van de zorg.

 

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Tot de taken van de Raad van Bestuur van Pantein behoren onder andere:

  • De statutaire verantwoordelijkheid voor de zorgbedrijven Maasziekenhuis Pantein, Thuiszorg Pantein en Zorgcentra Pantein.
  • De aandeelhoudersrol voor de joint venture Welkom Kraamzorg.
  • De aansturing van ondersteunende diensten: HRM, Communicatie, Finance, Bestuursadvies, Facilitaire dienst en ICT.  
  • De ontwikkeling van ketenzorg.

De Raad van Bestuur legt periodiek verantwoording af aan de Raad van Toezicht, conform de Zorgbrede Governancecode.

 

Besturing Pantein

Pantein werkt volgens een model van collegiaal bestuur. De Raad van Bestuur bestaat uit bestuursvoorzitter Pauline Terwijn en Peter van der Pols, lid Raad van Bestuur.