Klacht of compliment?

 

Wij vinden het belangrijk dat u als klant of bezoeker tevreden bent over onze dienstverlening. Het kan voorkomen dat dit niet het geval is, of dat u juist iemand een compliment wilt geven. Wij stellen het op prijs als u dit laat weten. Uw ervaring geeft ons de kans om de dienstverlening te verbeteren.

 

Klacht of compliment
Een klacht of compliment kan over uiteenlopende zaken gaan: over medische zaken, de verzorging of ondersteuning, maar ook bijvoorbeeld over de bejegening of overige zaken die betrekking hebben op onze dienstverlening.

De mogelijkheden op een rij
Uw klacht of compliment kunt u op verschillende manieren kenbaar maken. U kunt contact opnemen met een van onze medewerkers of leidinggevenden. In een persoonlijk gesprek kan direct naar een oplossing worden gezocht. Mocht dit tot onvoldoende resultaat leiden, dan kunt u altijd advies, hulp of bemiddeling inroepen van de klachtenbemiddelaar. De bemiddelaar zoekt samen met u naar een oplossing. Meer informatie over de verschillende mogelijkheden vindt u in de folder Klacht of Compliment en onze Klachtenregeling.

Direct een klacht of compliment melden
U kunt uw compliment of klacht via een printbaar formulier aan ons kenbaar maken. Ook kunt u een digitaal formulier invullen. Vanwege een technische storing verwijzen we u hiervoor naar de website van het Maasziekenhuis. Iedere cliënt van Pantein kan van dat formulier gebruik maken. 

 

 Binnen 5 werkdagen nemen wij contact met u op.

 

 

Let op: heeft u een klacht over zorg die valt onder de Wet Zorg en Dwang? Dan geldt er een andere procedure. Lees meer over de klachtenregeling Wet Zorg en Dwang en hoe u een klacht kunt indienen.

 

Contact met de klachtenbemiddelaar
Heeft u nog vragen over het indienen van een klacht of compliment, dan kunt u contact opnemen met de klachtenbemiddelaar. Contactgegevens:
Telefoon, tijdens kantooruren: 0485 – 84 62 61
E-mail: klachtenbemiddelaar@pantein.nl
Postadres:
Klachtenbemiddelaar Pantein
Postbus 55
5830 AB Boxmeer

Meer weten?

Wilt u meer algemene informatie over de wegen die u kunt bewandelen bij een klacht, dan kunt u de website van het VKIG raadplegen.