Klachtenregeling Wet zorg en dwang

Klachtenregeling Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten van een cliënt met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke beperking, die onvrijwillige zorg ontvangt. Meer informatie over deze wet kunt u vinden op www.dwangindezorg.nl

 

De flyer Klachtenregeling Wet zorg en dwang geeft meer informatie over de klachtenregeling die valt onder deze wet. 

 

Cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang van Adviespunt Zorgbelang

Cliënten met dementie en hun vertegenwoordigers kunnen, voor advies en bijstand, contact opnemen met een cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (ook wel CVP-Wzd genoemd). Deze ondersteuning is bij wet geregeld en wordt in ons werkgebied uitgevoerd door Adviespunt Zorgbelang.

 

De CVP-Wzd ondersteunt cliënten en hun vertegenwoordigers bij:

  • vragen of uitingen van onvrede over de geboden onvrijwillige zorg, de opname of het verblijf op een (gesloten) afdeling;
  • het doorlopen van een Wzd-klachtenprocedure.

 

Daarnaast heeft de CVP-Wzd als taak om tekortkomingen in de structuur of uitvoering van onvrijwillige zorg en verblijf te signaleren, voor zover deze afbreuk doen aan de rechten van een cliënt.

 

De CVP-Wzd is niet in dienst van Pantein, zij werkt onafhankelijk en staat onvoorwaardelijk naast de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger.

 

Meer informatie over en de contactgegevens van de cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang van Adviespunt Zorgbelang.