Klokkenluiderregeling

Pantein heeft een klokkenluiderregeling ingesteld. Deze biedt de mogelijkheid op een veilige en gepast wijze vermoedens van misstanden te melden. Het gaat daarbij om vermoedens waarbij het maatschappelijk belang in het geding is, bijvoorbeeld een (dreigend) strafbaar feit, een bedreiging van de volksgezondheid of het bewust onjuist informeren van publieke organen. Ook voormalig medewerkers kunnen gebruik maken van de klokkenluidersregeling. Zij kunnen voor een anonieme melding terecht bij de Centrale Functionaris Klokkenluiderregeling. Deze functie wordt uitgeoefend door mevrouw M. van Solt, jurist bij Pantein. Mevrouw van Solt garandeert anonimiteit van de melder.

 

Hieronder vindt u de contactgegevens:
Mevrouw M. van Solt
Postbus 288
5830 AG Boxmeer
m.vansolt@pantein.nl.

 

De klokkenluidersregeling moet ervoor zorgen dat meldingen terecht komen op een plek waar ze zorgvuldig worden onderzocht en waar maatregelen getroffen worden mocht dat noodzakelijk zijn. De regeling zorgt er ook voor dat mensen die op een juiste manier melden, niet benadeeld worden in hun positie / rechten ten gevolge van dit melden.