Transmuraal incident melden

Zorgpartners van Pantein kunnen incidenten in de transmurale patiëntenzorg melden. Onder incidenten verstaan we onbedoelde gebeurtenissen in de patiëntenzorg.

 

Via het meldformulier kunt u een incident bij ons melden.