Proclaimer

Aan alle pagina's van de website van Pantein is de grootst mogelijke aandacht besteed. Desondanks kan het voorkomen dat internetpagina's onjuiste of onvolledige informatie bevatten. Mocht u onjuistheden signaleren, wilt u dan zo vriendelijk zijn deze bij ons te melden? U kunt mailen naar bureaucommunicatie@pantein.n


Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend en Pantein aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina's van de website.

Op de internetsite van Pantein treft u links aan naar andere websites. Deze zijn uitsluitend bedoeld als informatiebron. Hoewel deze met zorg zijn geselecteerd, draagt Pantein geen verantwoordelijkheid voor de inhoud en de manier waarop die organisaties met uw gegevens omgaan.

Privacy

Pantein verzamelt via deze site geen namen of andere gegevens die iets zeggen over uw identiteit. Statistische gegevens worden wel verzameld, maar deze zijn nooit herleidbaar tot individuele personen. Pantein gebruikt deze gegevens om de website aan te passen aan de wensen en verwachtingen van de gebruikers. U kunt deze website dus anoniem raadplegen. U kunt op deze website formulieren invullen. Uw persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze verstrekt heeft.


Als u deze website bezoekt, plaatst het systeem automatisch een 'cookie' op uw computer. Dit is een bestandje met een willekeurige letter- en cijfercombinatie. Hierin staan geen persoonsgegevens en het wordt niet voor commerciële doeleinden gebruikt. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt, dat alleen de gegevens worden gebruikt die u zelf actief achtergelaten heeft. Uiteraard worden deze niet aan derden ter beschikking gesteld. Ze worden ook niet voor andere doeleinden gebruikt dan waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Lees hier de uitgebreide privacyverklaring. 

Responsible Disclosure Beleid Pantein

Goede zorg leveren vraagt dat we doorlopend gebruik maken van goed werkende systemen. Pantein besteedt daarom veel aandacht aan de beveiliging. Ondanks onze aandacht hiervoor kan het voorkomen dat er op enige moment een zwakke plek ontdekt wordt.

Heeft u een zwakke plek in één van onze systemen gevonden dan horen wij dit graag van u. Wij treffen dan zo snel mogelijk maatregelen. Wij werken graag met u samen om onze dienstverlening zo veilig mogelijk te laten verlopen in het belang van iedereen die op enig moment zorg nodig heeft. In onze responsible disclosure leest u hoe we hierbij kunnen samenwerken.