Herstel financiën Maasziekenhuis zet door

Publicatiedatum: 8 oktober 2019

In het jaarlijkse onderzoek van adviesbureau BDO daalt het Maasziekenhuis in de ranking van de 57 naar de 61e plaats, toch zet het financiële herstel door. Het ziekenhuis sloot het jaar 2018, net als het jaar 2017, af met positieve cijfers. 


Bestuursvoorzitter Pauline Terwijn: ‘Het Maasziekenhuis laat op alle BDO-indicatoren een verbetering zien. Dit vertaalt zich niet in een hoger rapportcijfer. Het jaar 2018 werd, net als 2017, afgesloten met een positief jaarresultaat. Ook voor 2019 verwachten we een positief resultaat. Afgelopen april hebben we een meerjarenovereenkomst afgesloten met partnerziekenhuizen, verzekeraars, VWS en de bank voor het versterken van de financiële positie van het Maasziekenhuis. Dat we in het BDO onderzoek over 2018 niet hoger eindigen is geen verrassing. Herstel in de zorgsector is een kwestie van een lange adem.’

Het verschil maken
‘Het Maasziekenhuis is als regionaal ziekenhuis een belangrijke voorziening voor de inwoners. We doen er alles aan om zorg zo goed mogelijk af te stemmen op de persoonlijke situatie van de patiënt. Om die reden zetten we ook bewust in op goede verbindingen met de zorg thuis, de huisarts en verpleeghuizen. En we werken nauw samen met partnerziekenhuizen in de regio. Alles is gericht op het bieden van hoogwaardige zorg dichtbij huis zodat we inwoners zo goed mogelijk ondersteunen bij hun gezondheid’, aldus Terwijn.