Coöperatie VGZ en Pantein innoveren met Herstelkliniek voor ouderen

Publicatiedatum: 3 juli 2023

Overal in Nederland neemt de druk op de zorg toe door de vergrijzing. Om te waarborgen dat de groeiende groep kwetsbare ouderen de juiste zorg krijgen, zetten VGZ en Pantein gezamenlijk in op een nieuw initiatief: de Herstelkliniek Pantein. Dit is een voorziening tussen een behandeling thuis en het ziekenhuis in.

 

  Herstelkliniek PanteinVerdubbeling aantal ouderen
Pauline Terwijn, bestuursvoorzitter Pantein: “Het aantal ouderen in Nederland verdubbelt de komende jaren, het aantal medewerkers groeit echter niet mee. Dat is een groot risico, want goede zorg beschikbaar houden is van groot belang. Om die reden bieden we bij Pantein diensten aan via de Herstelkliniek in Boxmeer. We hebben laten zien dat dit meerwaarde biedt en zijn er blij mee dat VGZ dit initiatief mogelijk maakt.”


Herstelkliniek als tussenstap
Patiënten kunnen in de Herstelkliniek terecht voor tijdelijke behandeling, gericht op snellere terugkeer naar huis. Denk daarbij aan revalidatie, diagnostiek en behandeling bij functioneringsproblematiek en ziekenhuisverplaatste zorg. De Herstelkliniek is in feite een tussenstap tussen behandeling thuis en een opname in het ziekenhuis. Door deze nieuwe voorziening kan een opname in het ziekenhuis worden voorkomen.


Aanpak gericht op herstel
Terwijn: “De zorg in de Herstelkliniek is gericht op herstel. Er wordt zorg geboden aan kwetsbare inwoners die tijdelijk niet thuis kunnen wonen, bijvoorbeeld herstel na een operatie, ernstige ouderdomsgerelateerde problemen en/of verwardheid (delier).
Vaak hebben kwetsbare ouderen meerdere aandoeningen en meerdere soorten medicatie. Als er iets ontregelt, dan kan dat van grote invloed zijn op het dagelijks leven. In de Herstelkliniek hebben we hiervoor de juiste expertise. Er is een zorg- en behandelteam dat werkt onder leiding van de specialist Ouderengeneeskunde waarbij er ook nauw contact is met de huisarts en wijkverpleging. Na behandeling in de Herstelkliniek kunnen de meeste mensen weer terug naar huis.”


Domeinoverstijgend werken
Marcel Meijer, alliantiemanager bij Coöperatie VGZ: “Het is mooi om te zien dat Pantein samen met partners in de 1e en 2e lijn stevig inzet op domeinoverstijgend werken. Hierdoor ontstaat een goed netwerk voor acute zorg en wordt het ziekenhuis ontlast. Als VGZ vinden we dit van groot belang. De forse druk op de zorg vraagt om innovaties en nieuwe manieren van (samen)werken. Door deze innovatie kunnen ouderen vaker de juiste zorg op de juiste plek ontvangen. Dit is van groot belang om in een vergrijzende maatschappij voldoende zorg beschikbaar te houden.”