Pantein sluit 2022 met positieve cijfers af

Publicatiedatum: Vrijdag 26 mei 2022

Zorgorganisatie Pantein sluit het jaar 2022 met positieve cijfers af. Het Maasziekenhuis haalde een positief resultaat van 1,8 miljoen. Het onderdeel Thuiszorg & Zorgcentra boekte ook een resultaat van 1,8 miljoen euro.


Sterke stijging zorgvraag
Peter van der Pols, lid Raad van Bestuur Pantein: “Ik ben er trots op dat we het jaar met positieve cijfers hebben kunnen afsluiten, ondanks de uitdagende tijd. Daardoor vloeit er geld terug naar de zorg en kunnen we blijven investeren. Dat is belangrijk kijkend naar de fors toenemende zorgvraag. Deze gaat de komende jaren zelfs verdubbelen door de vergrijzing, terwijl het aantal zorgmedewerkers gelijk blijft. Dit betekent dat nieuwe oplossingen en meer samenwerking de komende jaren nog belangrijker worden.”

Bouwen aan een vitale regio
“In 2022 bood de regio Mooi Maasvallei als eerste regio in Nederland de Nza (Nederlandse Zorgautoriteit) een integraal zorgplan aan. Daarmee laten we samen met partners onze voortvarendheid zien. We bouwen aan een krachtige en vitale regio. Zo werken we al geruime tijd met een uitstekend regionaal netwerk voor acute zorg. En er is een krachtig netwerk voor kwetsbare ouderen. Zorg vanuit het ziekenhuis vindt waar mogelijk digitaal aan huis plaats. Door dit soort werkwijzen en het slim en goed met elkaar verbinden van zorg en ook welzijn kunnen we maatschappelijke uitdagingen beter het hoofd bieden.”

Gezonde zorgsector belangrijk
“Naast het slim bouwen aan samenwerking zijn gezonde financiële kaders een absoluut belangrijke voorwaarde voor een gezonde toekomst. Zorgorganisaties hebben te maken met forse kostenstijgingen, door gestegen energielasten, nieuwe CAO-afspraken en hoge inkoopprijzen. Zorgorganisaties kunnen dergelijke prijsstijgingen niet of nauwelijks doorberekenen zoals bedrijven dat doen. Dat baart wel zorgen, kijkend naar de toch al lage marges in de zorg. Resultaten van zorgorganisaties komen daardoor meer en meer onder druk te staan. Het is belangrijk dat overheden en financiers hier oog voor hebben. Een gezonde en krachtige zorgsector is tenslotte een belangrijke voorwaarde voor een vitale en goed functionerende maatschappij,” aldus Van der Pols.