Pantein sluit 2020 af met positieve cijfers

Publicatiedatum: 27 mei 2021

Pantein sluit voor het vierde jaar op een rij af met positieve cijfers. Het Maasziekenhuis boekte in 2020 een resultaat van 2,8 miljoen euro en de Thuiszorg & Zorgcentra behaalde 3,1 miljoen euro.


Samenwerking is onze kracht
‘2020 was een bijzonder jaar: corona bracht veel extra uitdagingen met zich mee. Dat geldt voor iedereen die met corona te maken kreeg, maar ook voor onze medewerkers. Er waren veel aanpassingen nodig en extra inzet om alle zorg goed en veilig door te laten gaan. Dankzij ieders bijdrage, wendbaarheid en de goede samenwerking in de regio tussen huisartsen, het ziekenhuis, onze thuiszorg en zorgcentra bleef al onze zorg grotendeels beschikbaar. Dat is een groot compliment aan iedereen die daaraan bijgedragen heeft. In een crisistijd met corona betekent dit winst voor de inwoner’, aldus bestuursvoorzitter Pauline Terwijn.

Blijven investeren in de zorg
‘Dat we in 2020 wederom een positief resultaat hebben geboekt, is een plus. Hierdoor kunnen we blijven investeren in de zorg. In april 2019 maakte het ziekenhuis financiële meerjarenafspraken over de toekomst van het ziekenhuis. Daarmee maken we voortgang, ondanks dat corona natuurlijk ook invloed heeft. Vanwege corona zijn er landelijk financiële afspraken gemaakt om de effecten van de pandemie op te vangen.
We hebben gemerkt dat inwoners in de coronatijd zorg soms uitstellen. Het is belangrijk dat die terughoudendheid vermindert, want als er zorg nodig is dan is het belangrijk om een zorgverlener te zien. Die terughoudendheid zien we ook bij de zorgcentra en thuiszorg. De laatste tijd zien we dit door de voortgang in het vaccinatieprogramma weer veranderen. Steeds meer mensen voelen zich zekerder doordat ze beschermd zijn.

Vernieuwing blijft belangrijk
Pantein blijft zich de komende jaren inzetten voor vernieuwing van de zorg. ‘We doen er alles aan om zorg zo dicht mogelijk bij de mensen te brengen. Het liefst thuis, soms ondersteund met beeldcontact of andere technologie. Onze zorglocaties zullen meeveranderen met de vraag van de toekomst. Daarbij is zorg thuis het uitgangspunt en als dat vanwege de gezondheid (tijdelijk) niet meer gaat, dan bieden we zorg in het ziekenhuis, een van onze zorgcentra of tijdelijke opvang. Steeds vooruit blijven kijken en anticiperen op ontwikkelingen en behoeften van de inwoners, is onze opdracht, ook in 2021 en daarna,’ aldus Terwijn.

 

> > Jaarverslag 2020