Pantein sluit 2017 positief af met 4,8 miljoen euro

Publicatiedatum: 31 mei 2018

Na enkele financieel moeilijke jaren sluit Pantein 2017 af met positieve cijfers. Voor het totale concern werd een resultaat geboekt van 4,8 miljoen euro.


Verwachting waarmaken
Bestuursvoorzitter Pauline Terwijn en bestuurder Ton Hazekamp zijn blij met het behaalde resultaat. ‘Een jaar geleden was de verwachting dat we 2017 positief zouden afsluiten. Het is mooi om vast te stellen dat dit gelukt is. Een positief resultaat is nodig om te blijven investeren in goede zorg voor de inwoners in de regio. Ten opzichte van vorig jaar hebben we een grote stap gezet dankzij de inzet van al onze professionals,’ aldus Pauline Terwijn.  

 

Resultaten bedrijfsonderdelen
Kijkend naar de zorgonderdelen van Pantein zien we dat Thuiszorg Pantein, Zorgcentra Pantein en het Maasziekenhuis Pantein het jaar positief afsluiten met respectievelijk 1,9 miljoen, 2,8 miljoen en ruim 80.000 euro. Ton Hazekamp: ‘Voor het Maasziekenhuis is het resultaat nog wat dun, maar beter dan begroot. We blijven de komende tijd aandacht houden voor de financiën van alle zorgonderdelen omdat een gezonde bedrijfsvoering belangrijk is voor de toekomst van de zorg.’  

 

Grote vraag naar personeel
‘De vraag naar zorg blijft de komende jaren onverminderd groot. Het aantal beschikbare zorgverleners in Nederland groeit helaas niet even hard mee. Wij doen er alles aan om mensen aan ons te binden en de instroom van nieuwe mensen te vergroten. Zo bieden we zorgprofessionals mogelijkheden voor extra scholing. Verder trekken we zowel schoolverlaters aan als mensen die zich willen omscholen voor de zorg. In de periode van september 2017 tot september 2018 bieden we zo’n 45 mensen zonder zorgachtergrond een opleiding aan. We werken hiervoor nauw samen met verschillende onderwijsinstellingen. Het mooie is dat Pantein diverse vormen van zorg biedt en dat maakt het voor medewerkers extra interessant, maar zeker ook voor de inwoners. Zorg stopt namelijk niet bij de voordeur van een instelling. Voor de klant zijn korte lijnen en goede onderlinge samenwerking van professionals zeer waardevol. Daarin onderscheiden we ons en kunnen we het verschil maken voor de mensen in de regio’, aldus Pauline Terwijn.