Herstel zichtbaar in financiën Maasziekenhuis

Publicatiedatum: 17 oktober 2017

In het jaarlijkse onderzoek van adviesbureau BDO krijgt een aantal ziekenhuizen, waaronder het Maasziekenhuis Pantein, een lage score voor de financiële prestaties in 2016. Toch is er bij het Maasziekenhuis een positieve kentering in de cijfers zichtbaar ten opzichte van het jaar daarvoor.

 

Positieve ontwikkeling
‘We zijn er nog niet, maar er is duidelijk een positieve ontwikkeling gaande die zich bovendien in 2017 verder doorzet, blijkt uit de meest recente cijfers. Afgelopen jaar voerden we een flinke hersteloperatie uit. De organisatie werd slanker en eenvoudiger ingericht met minder management en ondersteuning. Dit zorgt geleidelijk voor een gezonder resultaat en daarmee een versterking van de financiële positie van het ziekenhuis', aldus Ton Hazekamp, bestuurder van Pantein.

 

Waarde voor de mensen in de regio
‘Dat is ook belangrijk. Het ziekenhuis heeft een belangrijke functie voor de mensen in de regio, zeker ook als het gaat om de verbinding met de zorg thuis en de verpleeghuizen van Pantein. Zorg zal steeds meer naar de wijk, naar de thuissituatie verschuiven. De komende tijd zetten we ons herstelplan voort en richten we ons verder op het versterken van het zorgnetwerk, het bieden van hoogwaardige zorg en het behouden van de hoge tevredenheid van onze patiënten.'