Pantein sluit 2018 af met positieve cijfers

Publicatiedatum: 29 mei 2019

Voor het tweede jaar op een rij sluit Pantein het jaar af met positieve cijfers. Het Maasziekenhuis boekte een resultaat van 0,3 miljoen euro en de Thuiszorg & Zorgcentra 8,4 miljoen euro.


Maasziekenhuis versterkt financiële toekomst
Bestuursvoorzitter Pauline Terwijn is blij met het resultaat. ‘Het jaarresultaat van het Maasziekenhuis is conform de verwachting iets omhoog gegaan ten opzichte van vorig jaar. Ook voor de komende jaren verwacht ik een positieve uitkomst. Dat is geen vanzelfsprekendheid. De uitdagingen in de zorg zijn groot. De kosten nemen toe door technologische ontwikkelingen en nieuwe behandelingen en er verschuift steeds meer zorg naar de thuissituatie. Dit heeft effect op de bedrijfsvoering en financiën van het Maasziekenhuis. Door de meerjarenafspraken die we in april 2019 hebben gemaakt met de zorgpartners, de zorgverzekeraars, de minister en de bank kan het ziekenhuis ook voor de komende jaren een financieel positieve basis leggen. Samen met partners benutten we het ziekenhuis zo goed mogelijk. Zo waarborgen we voor de inwoners in de regio een goed en volwaardig aanbod van ziekenhuiszorg.’

 

Zorg in de wijk
Voor het onderdeel Thuiszorg & Zorgcentra boekte Pantein een positief resultaat van 8,4 miljoen euro. ‘Dit bedrag bestaat deels uit extra financiële middelen die door het rijk zijn toegekend voor extra personeel in verpleeghuizen. In 2018 hebben we daarvoor al extra mensen kunnen aantrekken. Dit zetten we in 2019 voort. Een deel van de financiële middelen is ook nodig voor toekomstige investeringen in de woonzorgvoorzieningen, onderhoud aan gebouwen en technologische ontwikkelingen in de verpleeghuiszorg en voor het langer thuis wonen van ouderen.’

 

Vertrouwen in de toekomst
‘We kijken positief naar de toekomst dankzij het vertrouwen dat inwoners en partners uitspreken. En natuurlijk dankzij de bevlogen inzet van alle zorgprofessionals. Dankzij ons brede palet van zorg, kunnen we de zorg zo goed mogelijk rondom de inwoners organiseren. Dat biedt maatschappelijke meerwaarde en daar zetten we ons de komende jaren voor in’, aldus Pauline Terwijn.