Pantein en Fontys verbinden theorie en praktijk

Publicatiedatum: Vrijdag 16 juni 2017

Ben je student en volg je een zorgopleiding dan ben jij onze collega van de toekomst! Om kennis te maken met het mooie werk in de ouderzorg, bieden we HBO-V studenten al vroeg in hun opleiding de mogelijkheid om stage te lopen bij Pantein. 


Je bent van harte welkom, instroom van jonge professionals in de zorg is hard nodig. En onze stagebegeleiders zijn goed op de hoogte van de nieuwe opleidingseisen.

Berdi Stockman, docent Verpleegkunde van Fontys: “ik heb recent een workshop gegeven aan stagebegeleiders van Pantein waarbij is gesproken over de opleidingseisen van de HBO-V en de kaders van het begeleidingsproces. Theorie en praktijk zijn meer dan ooit onlosmakelijk met elkaar verbonden.
En in een omgeving waarin blijvend leren het motto is, verwacht ik dat we nog veel meer gaan samenwerken in de toekomst. De samenwerking in totale wederkerigheid is de grote wens en noodzaak voor de toekomst in opleiden, werken in de praktijk en levens lang leren”.

Wil jij stage lopen bij Pantein, mail dan naar werken@pantein.nl