Inzage dossier kind

De Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) bepaalt wie er toegang heeft tot het dossier van een kind:

  • Is uw kind jonger dan twaalf jaar, dan mogen de ouder(s) met ouderlijk gezag het dossier inzien of opvragen.
  • Is uw kind tussen de 12 en 15 jaar, dan mogen zowel het kind als de ouder(s) met ouderlijk gezag in het medisch dossier kijken.
  • Vanaf 16 jaar mag het kind beslissen wie er in zijn/haar medisch dossier mag kijken.

 

Toegang regelen

U of uw kind dient de onderstaande zaken te regelen om toegang tot het dossier te krijgen:

  • Inzage in een dossier via MijnPantein is altijd gekoppeld aan de DigiD van de patiënt, zodat persoonlijke gegevens goed worden beschermd. Ook minderjarige kinderen dienen over een eigen DigiD te beschikken. Dit kunt u regelen via www.digid.nl.

 

  • Daarnaast geldt voor iedere patiënt dat het BurgerServiceNummer bij de registratiebalie in het Maasziekenhuis dient te zijn gecontroleerd. Hiervoor is vereist dat de patiënt naar de registratiebalie toe komt en er een geldig legitimatiebewijs van de patiënt kan worden getoond. Dit geldt ook voor minderjarige kinderen.


De registratiebalie van het Maasziekenhuis is op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur geopend.