Goede samenwerking bij dementie maakt het verschil

Publicatiedatum: Dinsdag 14 februari 2023

“Dementie kun je niet voorkomen, maar goede zorg en ondersteuning kan het verschil maken”, aldus Karin Linssen, projectmanager Dementieketenzorg. Dat blijkt ook uit Dementiemonitor Noordelijke Maasvallei. “We werken in onze regio met een goed doordachte aanpak met vroegsignalering waarin de rol van de huisartsen en ouderenverpleegkundigen heel belangrijk is. En niet te vergeten het netwerk van de personen met dementie.”


In de Dementiemonitor wordt onder meer gekeken naar:

  • zorgbelasting van mantelzorgers
  • het sociale leven van mantelzorgers
  • de beoordeling van de zorgkant (tijdige diagnose en proactieve zorgplanning)
  • waardering van ondersteuning en zorg
  • de rol van de huisarts en de casemanager dementie.

“Op alle punten scoren we iets beter dan landelijk. Daar zijn we blij mee. Onnodige belasting van mantelzorgers willen we graag voorkomen, want iemand ondersteunen met dementie is zwaar. De monitor geeft ons aanknopingspunten om de zorg en ondersteuning aan mensen met dementie en hun mantelzorgers doorlopend te blijven verbeteren.

 

De kracht van nauwe samenwerking
Wat onze aanpak typeert is dat er een nauwe samenwerking is tussen de huisarts en ouderenverpleegkundige, en ook al in een vroeg stadium. Bij een vermoeden van dementie doet de huisarts bloedonderzoek en lichamelijk onderzoek. De ouderenverpleegkundige bespreekt de huidige klachten en het ongemak en brengt in beeld hoe iemand in het leven staat. Bij het gesprek maken we gebruik van het gedachtengoed van Positieve Gezondheid. Hierdoor krijgen we een beter beeld van de cliënt en wat iemand nodig heeft en wat bij hem of haar past. Er is dus niet één aanpak, maar er is sprake van maatwerk. Wat voor de een goed werkt, past namelijk bij een ander niet altijd.

 

1000 ouderen
Eén keer per twee maanden bespreken de huisartsen en ouderenverpleegkundigen de 1000 ouderen die in onze regio in beeld zijn. Het gaat feitelijk om 950 mensen met dementie en 50 kwetsbare ouderen waar de diagnose niet zeker is, maar waarbij vinger aan de pols houden belangrijk is.

 

Trots op mooie waardering
We zijn er trots op dat de aanpak in onze regio zo goed gewaardeerd wordt door de mensen om wie het gaat. Samen zorgen we voor een goede diagnostiek en we zorgen ervoor dat mensen hun eigen netwerk blijven benutten of actief maken. We vertellen ook hoe een ziekte als dementie kan verlopen. Daardoor zijn mensen beter voorbereid.

 

Aansluiting bij IZA
De aanpak die we hanteren sluit goed aan bij IZA (Integraal Zorg Akkoord). We maken gebruik van wat er al beschikbaar is bij de cliënt. Pas als het nodig is, komt een WMO indicatie of wijkverpleging in beeld. We zetten dus geen dagbesteding in als deze behoefte er niet direct is en de natuurlijke omgeving van een persoon het nog goed aankan. Niet iedereen is namelijk blij met dagbesteding. Kortom: we maken gebruik van het gewone leven, van kleine persoonlijke netwerken. En daarnaast ook van de expertise van tal van organisaties zoals welzijn, bibliotheken, gemeenten et cetera. Hiermee kunnen we op kleine schaal gemeenten dementievriendelijker maken.

 

Leren van elkaar
Het mooie is dat onze professionals, ouderenverpleegkundigen die zijn verbonden aan Pantein of de GGZ, regelmatig bij elkaar komen voor intervisie. Zo leren we van elkaar. Ook zijn er korte lijntjes met de Specialist Ouderengeneeskunde, dat is van belang als er bijvoorbeeld een (tijdelijke) opname nodig is of extra expertise vereist is. De geriater is betrokken als er een diagnose of medicatie nodig is of bijgesteld moet worden. Iedere ouderenverpleegkundige gaat daarnaast een dagje mee met de geriater en ook gaat de geriater een dagje mee met de ouderenverpleegkundige.

 

Zorg op het juiste moment
Door deze aanpak in de Noordelijke Maasvallei is vaak pas in een later stadium thuiszorg nodig. Hierdoor blijft deze zorg beschikbaar voor mensen die deze zorg al nodig hebben. Samen zorgen we er zo voor dat we in een tijd van een toename van zorg, onze professionals zo goed mogelijk inzetten, met steeds oog voor het welzijn van degenen om wie het gaat. Het mooiste is dat inwoners de zorg zelf ook goed waarderen. Het geeft aan dat we de goede weg hebben gekozen. Dat is een verdienste van inwoners en professionals samen en daar ben ik heel trots op, zeker gezien de enorm vergrijzing die er nog aankomt. Dit vraagt dat we steeds goede en weloverwogen keuzen moeten maken om tot het beste resultaat te komen”, aldus Karin Linssen.