Positieve cijfers voor Pantein in 2021

Publicatiedatum: 20 mei 2022

Pantein sluit het jaar 2021 af met positieve cijfers. Het Maasziekenhuis boekte een positief resultaat van 1,9 miljoen euro. Het onderdeel Thuiszorg & Zorgcentra behaalde een positief resultaat van 2,8 miljoen.


Belangrijke prestatie

Pauline Terwijn, bestuursvoorzitter Pantein: “2021 was een uitdagend jaar. Corona legde veel druk op de zorgcapaciteit en zorgverleners. Dat we desondanks een gezond financieel resultaat hebben behaald, is een belangrijke prestatie. Zeker gezien alle dynamiek gedurende het jaar. Zorgverleners zochten elkaar voortdurend op om inwoners de best mogelijke zorg te bieden. Soms was dat thuis, soms in een van onze zorgcentra of in het ziekenhuis. Dankzij de nauwe onderlinge samenwerking en de goede afstemming met huisartsen, kon zorg goed gecontinueerd worden.

 

Grote uitdagingen in de zorg

Het positieve financiële resultaat dat we in 2021 behaald hebben, vloeit terug naar de zorg en is nodig om de zorg en dienstverlening te blijven vernieuwen. Dat is ook nodig want de zorg staat de komende jaren voor flinke uitdagingen. De zorgvraag in Nederland blijft toenemen door de vergrijzing. Het beschikbare aanbod zorgpersoneel groeit echter niet mee. Ook de capaciteit in ziekenhuizen en verpleeghuizen zal niet groeien, kijkend naar landelijke kaders. Dit zal de druk op de zorg verder verhogen.

 

Naadloze samenwerking belangrijk

Een naadloze samenwerking tussen ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorg – waar we bij Pantein op inzetten - wordt de komende jaren cruciaal. Zo zorg je ervoor dat ziekenhuizen en verpleeghuizen beschikbaar blijven voor hen die het echt nodig hebben. Daarnaast groeit het aantal ouderen met een complexe zorgvraag, zowel thuis als in de verpleeghuizen. Dit maakt de noodzaak van passende financiering nog belangrijker. Alleen op die manier werken we samen aan een sterk en zo betaalbaar mogelijk zorgaanbod. Daar gaan we voor, daar staan we voor.”