Pantein sluit 2019 af met positieve cijfers

Publicatiedatum: 29 mei 2020

Voor het derde jaar op een rij sluit Pantein het jaar af met positieve cijfers. Het Maasziekenhuis boekte in 2019 een resultaat van 4,9 miljoen euro en de Thuiszorg & Zorgcentra 1,8 miljoen euro.


Maasziekenhuis versterkt toekomst
‘We hebben het afgelopen jaar belangrijke stappen gezet’, aldus bestuursvoorzitter Pauline Terwijn. In april 2019 maakte het ziekenhuis financiële meerjarenafspraken over de toekomst. Dat was nodig door een combinatie van ongunstige factoren uit het verleden. ‘Het ministerie ziet de waarde van ons ziekenhuis en geeft ons vanwege de bijzondere omstandigheden 4 jaar financiële steun om de basis te versterken. Deze steun bedraagt de komende jaren 2,5 miljoen euro per jaar. Dit draagt zeker bij aan het positieve resultaat, maar een aanzienlijk deel doen we op eigen kracht. Het ziekenhuis is een belangrijk voorziening voor de regio. Dat zien inwoners, huisartsen en partners ook. Zij geven ons hun vertrouwen en dat is belangrijk. De hoge waarderingen voor zorgverlening en de snelle toegangstijden spelen daarbij zeker een belangrijke rol. Dat we een positief resultaat behalen is belangrijk, omdat we dit nodig hebben om te blijven investeren in de zorgverlening.’

Zorg in de wijk
‘Het onderdeel Thuiszorg & Zorgcentra van Pantein behaalde ook een positief resultaat. Dat is een mooie uitkomst, naast de hoge waarderingen die we kregen voor de zorg. Toch zien we dat de uitdagingen in de wijkzorg groter worden. De kosten nemen toe en de toch al lage marges staan onder druk. In 2019 moesten we vaker personeel inhuren om teams goed bezet te houden. Dit brengt hogere kosten met zich mee en drukt het resultaat. Het resultaat dat we behaald hebben is noodzakelijk om te blijven investeren in een slimme dienstverlening, woonzorgvoorzieningen en technologische ontwikkelingen. Dit zijn allemaal belangrijke thema’s waar de komende jaren hoge kosten mee gemoeid zijn.’

Alles draait om goede samenwerking
Samenwerking is en blijft voor Pantein een zeer belangrijk speerpunt. ‘De vraag naar zorg in de regio zal de komende jaren verder toenemen en de arbeidsmarkt voor zorgpersoneel blijft krap. Alleen door een goede samenwerking tussen zorgprofessionals in de wijk (huisartsen, thuiszorg en verpleeghuizen) en het ziekenhuis kunnen we elkaar aanvullen en inwoners verzekeren van een goede en complete dienstverlening’, aldus Pauline Terwijn.