Herstel financiën Maasziekenhuis is ingezet

Publicatiedatum: 23 oktober 2018

In het jaarlijkse onderzoek van adviesbureau BDO laat het Maasziekenhuis een stijging zien qua financiële prestaties; het ziekenhuis stijgt van de 65e naar de 57e plaats. Het ziekenhuis sloot 2017 af met positieve cijfers. 


Herstel is ingezet
Bestuursvoorzitter Pauline Terwijn: ‘we zijn blij met deze verbetering. In 2016 zetten we een verandering in gang: de kosten zijn met 10 miljoen euro omlaag gebracht, de aansturing van de organisatie is vereenvoudigd en de verbinding met zorg thuis en de verpleeghuizen is versterkt. Het is mooi om te zien dat dit tot resultaat leidt. Dat we in het BDO onderzoek nog niet heel hoog eindigen is geen verrassing. Herstel in de zorgsector met de lage marges is een kwestie van lange adem.’

Het verschil maken
Het Maasziekenhuis, dat onderdeel is van Pantein, wil voor de inwoners een positief verschil maken. ‘Wij kijken verder dan de deuren van het ziekenhuis. We stemmen de zorg zo goed mogelijk af op de persoonlijke situatie van de patiënt. Daarom werken we nauw samen met huisartsen en partnerziekenhuizen. En we leggen de verbinding in de wijk en met de zorg thuis en met het verpleeghuis als dat nodig is. Alles is erop gericht om mensen, bij voorkeur thuis, zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun gezondheid. Daarvoor moet je samenwerken. Niet alleen binnen de zorg maar ook met partners in de wijk, scholen, ondernemers en lokale overheden’, aldus Terwijn.