Dossierverzoeken

U kunt uw dossier bekijken via www.mijnpantein.nl


Overige verzoeken
Verzoeken voor de onderstaande zaken kunt u bij de afdeling Dossieruitgifte indienen:

  • aanvulling gegevens in uw dossier
  • wijziging van gegevens in uw dossier
  • verwijdering van gegevens uit uw dossier
  • vernietiging van (delen van) uw dossier
  • inzage door wettelijke vertegenwoordiger (bij wilsonbekwame patiënten)
  • inzage na overlijden (door nabestaanden)

Folder inzage uw dossier

In de folder kunt u meer informatie over de bovenstaande zaken vinden.

Aanvraag en machtigingsformulier inzage dossier

U kunt een aanvraag indienen door het Aanvraag en machtigingsformulier inzage dossier in te vullen.

U kunt het ingevulde formulier per mail of per post opsturen:
dossieruitgifte@pantein.nl

 

Maasziekenhuis Pantein
Afdeling dossieruitgifte (Postvak 77.370)
Postbus 55
5830 AB Boxmeer

 

Terug naar MijnPantein