ANBI-informatie

Stichting Pantein heeft bij de Belastingdienst een aanvraag ingediend om erkend te worden als Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI). Stichtingen met de ANBI-status mogen onbelast giften en legaten ontvangen en schenken.

 

Om die reden publiceren we onderstaande gegevens:


Naam van de stichting

Stichting Pantein

 

Fiscaal nummer
812058835

 

Contactgegevens
www.pantein.nl/contact

 

Doelstelling
Stichting Pantein fungeert als holding voor haar dochtermaatschappijen (Maasziekenhuis, Zorgcentra en Thuiszorg). Zij ontwikkelt beleid voor het aanbieden van producten en diensten op het gebied van zorg ter ondersteuning van de gezondheid van de inwoners in de regio.

 

Beleidsplan
www.pantein.nl/missie-visie   

 

Bestuurssamenstelling en 
namen van de bestuurders
www.pantein.nl/raad-van-bestuur
www.pantein.nl/raad-van-toezicht

 

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid voor de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur is conform de kaders van de Wet Normering Topinkomens (WNT).


Op het personeel van Stichting Pantein is de cao Ziekenhuizen of de cao VVT van toepassing.

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording
www.pantein.nl/jaarverslag